Golf (voor E.)

als een steen heel hard het water raakt,
overweldigende golven maakt,
wees je, hoe hard ook de storm, bewust:
elke golf komt ooit tot rust.