14665

14 oktober 2021

kreten op de muur
echo’s van vroeger klinken
langs stenen kade

20211014