Tegen warm hout (2008)

ik kwam hier zelden nog maar nu stemt het me smelterig
dat ik de zolder leeg heb gemaakt waar toen dat matras lag
waarop ik je aanraakte toen we vluchtten voor de tirannieke deurbel
waaraan de zondagsrust hing wel vijftien man sterk

en waar ik je kuste maar je niet bleef slapen
omdat bij jou thuis autoriteit nog vuisten sloeg door tafels
waardoor ik die nacht alleen sliep tegen kartonnen dozen en
de morgenzon schoonspoelde met haar reflectie in een cd.