14589

11 augustus 2021

op een piano
in componistenbuste
staat de twijfel stil

20210811