14569

12 juli 2021

een zomermorgen
bladerdak blijft ook ruisen
in weerspiegeling

20210712k