14399

21 januari 2021

bijna een storm
een ton valt, een deur slaat dicht
geen verschil meer
tussen binnen of buiten

of

in bijna een storm
slaat een deur, valt een ton om
wervelt wind in geest