Ontwaken (2004)

Mijn energie breekt los.
De dag was zo kalm,
zo zacht.
Ze overschaduwde de angst
die toch aanwezig was.
Het zonlicht overschaduwde van boven.
En, ja, toen dacht ik aan haar.
Er waren tegels,
er was gras.
Pas nu ik muziek hoor
ontwaak ik,
branden tranen in mijn ogen.